Газификация

Аква и Газ предлага пълен инженеринг в областта на газифицирането както на битови , така и на големи промишлени обекти.

 

За бита се предлага пълна услуга до ключ или частично по желание на клиента. Пълната услуга включва:

  1. Посещение на обекта, консултация, предварителна бюджетна оферта, предлагане на различни варианти.
  2. Проектиране на газовата инсталация, съгласуване на проекта с инстанциите(технически надзор, газоснабдяване, община) и получаване на разрешение за строеж от общината (ако е необходимо) в съответното населено място.
  3. Изготвяне на работна оферта по проекта.
  4. Изграждане на газовата инсталация съобразно проекта.
  5. Пускане в експлоатация на газовата инсталация. Пуск и настройка на газовите съоръжения (газови котли, газови бойлери, газови въздухоотплители, газови конвектои). Попълване на гаранционна документация и при желание от клиента сключване на договори за сервизиране.
  6. Узаконяване на газовата инсталация, представяне пред технически надзор.
  7. Консултации персонално с всеки клиент в удобно за него време. Изработване на проект за газопроводна инсталация и заверка от технически надзор. Изработване на проект за отоплителна инсталация. Доставка на място на всички необходими компоненти, изграждащи газовата и отоплителна инсталация. - Газови котли - Газови горелки - Газови бойлери - Радиатори - Помпи - Тръбни системи - Арматура, регулираща и измервателна техника - Газсигнализация, вентилация, взривобезопасно осветление - Табло автоматика Монтаж -Монтиране на всички компоненти и свързването им в инсталацията Изготвяне на екзекутивна документация. Узаконяване на газовата инсталация съгласно действащата нормативна уредба. 
  8. Фирмата разполага със специализирана техника, която позволява бързо и качествено изграждане на инсталациите и монтиране на газовите уреди. Монтажните групи на фирмата успешно са преминали през обучение, удостоверено със свидетелства за правоспособност, гарантиращо на нашите клиенти качествено изградена инсталация и надеждна и безопасна работа на монтираните съоръжения. Фирмата осигурява за персонала си постоянно повишаване на квалификацията относно нововъведенията в техническото развитите на произвежданите уреди.