Газови централи и датчици

CIVIC6 Печат

Газова центпала

 

 

 

 

Централа за откриване течове на газ посредством

датчици, с възможност за командване на

електроклапани и допълнителни устройства.
За монтаж в елтабло.
Система за автодиагностика.
Възможност за свързване до 6 датчика за газ,

модели CIVR или URA.

Контакти 550 VA. 
Работна температура: -10/+50°C. 
Захранване: 230 V.
Защита: IP 20 (трансформатор и реле - IP 67).
Аларма: 85 dB(A) на 1 м.

 

ECT2 Печат

Газова централ

Централа за откриване течове на газ посредством датчици, с възможност за командване на електроклапани и допълнителни устройства.
За монтаж в рискови от експлозия зони.
Система за автодиагностика.
Възможност за свързване до 2 датчика за газ,
модели CIVR или URA.
Контакти 550 VA.
Работна температура: -10/+50°C.
Захранване: 230 V.
Защита: IP 55 (трансформатор и реле - IP 67).
Аларма: 85 dB(A) на 1 м.


GSX
Печат
Image

Датчик на утечки на газ за битово приложение, стенен монтаж. Микропроцесорно управление. Звукова и светлинна сигнализация. Възможност за свързване към един или няколко HO или H3 електроклапани. Автоматично възстановяване при спадане на концентрацията на газа. Две нива на сработване - 10 % (default) и 15 % от долната граница на експлозивност. Възможност за последователно свързване на няколко датчика към един електроклапан.


КОД  Тип Описание Версия Цвят
0941010 GSX метан за стена бял
0941510 GSX  пропан - бутан за стена бял

 

Арт. GSW Печат
Газавя централа

Датчик на утечки на газ за битово приложение, стенен монтаж. Микропроцесорно управление. Звукова и светлинна сигнализация. Възможност за вграждане към един или няколко HO или H3 електроклапани. Автоматично възстановяване при спадане на концентрацията на газа. Две нива на сработване - 10 % (default) и 15 % от долната граница на експлозивност. Възможност за последователно свързване на няколко датчика към един електроклапан.

Базова система с нормално отворен или нормално затворен електроклапан и мрежа от датчици - вторичен, вторичен, основен. 


КОД  Тип Описание Версия Цвят
0941020 GSW  метан за вграждане бял
0941520 GSW  пропан - бутан за вграждане бял
0941021 GSW  метан за вграждане антрацит
0941521 GSW пропан - бутан за вграждане антрацит

 

CIVR Печат
Датчик

Датчик за откриване течове на газ за свързване към централа

GSA3, ECT, или CIVIC6.
За монтаж в рискови от експлозия зони.
Работна температура: -10/+50°C.
Консумирана мощност: 0.5 W.
Защита: IP 54.

Настройка: 5-20% от долната граница на експлозия.


КОД Газ
0940550 Метан
0945550 Пропан-бутан