Керамични излъчвантели cbm

КЕРАМИЧНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

Как най-ефикасно да се затопли производствена сграда, спортна зала или други...

За оптимизацията на отоплението на една сграда е необходимо да се вземат предвид специфичните данни от професионалист :

Предназначение на сградата : промишлено производство, логистика, складове, поддръжка и ремонт на коли, спортни зали, открити тераси на заведения...

Структура на сградата : нова или стара, степен на изолация, механична или естествена вентилация, често или не отваряне на вратите, кранове.....

Необходимост от температура: климатични условия, цялостно отопление, отопление на зони.....

Височина и геометрия на сградата

Специфични условия , свързани с отоплителните уреди : позициониране, естетика, шум, движение на въздуха.....