ВиК

ВОДОМЕРИ БЕЛАСИЦА

• Сух водомер за студена или топла вода

(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", DN50, DN 100);
• Комбинирани водомери (3/4");
• Мокър водомер за студена или топла вода (3/4");
• стъкло за водомер БЕЛАСИЦА;
• уплътнител за стъкло за водомер БЕЛАСИЦА.

  повече

 

 

ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ

 

• BPH • Бърза връзка - Муфа, нипел, двойна • Муфа • Муфа намалител • Муфа - нипел • Нипел • Нипел - намалител • Муфа - нипел намалител • Коляно • Коляно

  повече
 

 

Месингова водопроводна арматура APM

• Сферични кранове; • Шибърни кранове; • Възвратни вентили; • Смукатели; • У-филтри; • Канели;

  повече