Отопление

Аква и Газ ЕООД изгражда отоплителни инсталации, които могат да бъдат на различна горивна база: газ, течни горива, твърдо гориво. Съобразно горивната база отоплителната инсталация си има своите специфични особености.

Консултация, проектиране и изграждане на:

  • Отопление на битови помещения и жилищни сгради
  • Отопление и вентилация на административни и обществени сгради
  • Отопление и вентилация на промишлени помещения
  • Подово отопление
  • Лъчисто отопление
  • Инфрачервено отопление на газ 
  • Високоефективно отопление на ток - отоплителна инсталация с електрически котел и модулираща мощност
  • Високоефективно отопление на ток - отоплителна инсталация с термопомпа
  • Отопление с пелети