Пневматични инсталации

Аква и Газ ЕООД предлага цялостни решения за изграждане на пневматични инсталации, които да осигурят Вшата нужда от необходимото количество и качество сгъстен въздух. За да се получи енергоефективна инсталация е необходимо правилно проектиране. Изграждаме пневматични системи с тръби от различни материали (Стомани, Полипропилен) в зависимост от налягането, дебита и приложението на компресорания въздух.

Правилното оразмеряване и изграждане на структурата на тръбопроводите съставящи пневматичната система води до малък пад на налягане в системата от компресорното помещение до последния консуматор. Малкият пад на налягане (съпротивление) води до енергийни спестявания равняващи се на хиляди левове през експлоатационния период на системата.

Използването на подходящи връзки между тръбите изграждащи пневматичната системата гарантира запазването на качеството и количеството на сгъстения въздух по цялата им дължина.