Пожарогасителни инсталации

Фирмата изгражда водни пожарогасителни инсталации.

Автоматичните спринклерни инсталации са предназначени да откриват пожар и да го гасят в началните му стадии. Една спринклерна система се състои от контролно-сигнално устройство и ред от тръби снабдени със спринклерни глави. Спринклерните глави се монтират на определени места и се задействат при предварително определени температури, за да изпуснат вода в площта под тях. Потокът вода през КСК инициира пожарна тревога. В общия случай температурата на задействане се определя така, че да съответства на температурните условия на околната среда.