picture 6 double

Битови водомери - BSJ 2,5

Едноструйни със сух ролков брояч

Постоянен дебит

m3/h

Q3

2,5

Номинален диаметър

mm

Dn

15

Максимален дебит

m3/h

Q4

3,12

Отношение Q3/Q1

   

1,6

Преходен дебит

l/h

Q2

0,05

Минимален дебит

l/h

Q1

0,08

Допустима грешка в диапазон:

 

Q1 - Q2

Q2 – Q4

+-5%

+-3%

Клас на чувствителност на непостоянството на скоростта

   

U 5 , D 5

Работно налягане

MPa

Pn

1

Температура на водата

oC

T

30,90

Отчитане

m3

 

99999

Дължина на корпуса

mm

L1

110

130

Дължина със съединителите

mm

L2

190

227

Резба на съединителите

цол

g

½”

¾’’

Тегло

kg

G

0,410

0,47